madrass.jpg

Sverige kommenterar israeliskt testningskrav för madrasser

2013-05-27

I ett nytt lagförslag kräver Israel att madrasser brandsäkerhetstestas enligt en särskild standard. I stora delar av Europa används en annan testmetod som till skillnad från den israeliska standarden inte kräver att hälsofarliga kemikalier används. Efter att ett svensk företag uppmärksammat Kommerskollegium om problematiken uppmanar nu Sverige EU-kommissionen att kommentera det israeliska lagförslaget som riskerar att hindra exporten av europatillverkade madrasser.

Det israeliska lagförslaget syftar till att förhindra att madrasser importeras till och säljs i Israel som inte är brandsäkra. Sverige stödjer ambitionen att arbeta för brandsäkra konsumentprodukter men menar att Israel inte bör stoppa produkter som testats enligt andra metoder, såsom den europeiska testmetoden, som uppfyller en likvärdig brandskyddsnivå som den israeliska. Till skillnad från den israeliska testningsmetoden kräver dessutom inte EU-metoden att kemikalier används vid testerna.

Eftersom det är EU-kommissionen som för medlemsländernas talan i handelsfrågor gentemot länder utanför EU har Sverige skickat synpunkterna till kommissionen. Kommissionen kommer nu att analysera frågan och, om det överensstämmer med EU-policys på området, framföra synpunkterna till Israel.

Den svenska kommentaren togs fram efter att ett svenskt företag kontaktat Kommerskollegium. På Kommerskollegiums webbplats för anmälningsprocedurer finns information om hur företag och andra kan se vilka regler som är på gång i andra länder, och hur dessa kan påverkas.

Frågor besvaras av Heidi Lund, Kommerskollegium:
E-post: heidi...@kommers.se
Tel: 08-690 49 25

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies