Sverige-i-handelsmoten-med-Kina-Japan-och-Indien.jpg

Sverige i handelsmöten med Kina, Japan och Indien - lämna synpunkter på handelshinder

2014-10-29

Sverige kommer under hösten och vintern att hålla tre olika handelsmöten med de tre ur handelssynpunkt viktiga asiatiska länderna Kina, Japan och Indien. Mötena är så kallade blandkommissionsmöten där handelsfrågor, bland annat handelshinder, är en mycket viktig del. Om du som företagare uppmärksammat något handelshinder i samband med handel med dessa länder är du välkommen att lämna dina synpunkter direkt till Kommerskollegium.

Först ut är mötet mellan Sverige och Kina som äger rum den 27 november.

Nästa handelsmöte är mellan Sverige och Japan och är planerat att hållas mellan den 15 och 17 december. Det sista mötet är mellan Sverige och Indien och är planerat att äga rum under januari 2015.

Har du som företagare något handelshinder som du vill ska tas upp på något av mötena? Kontakta:

Annika Widell
Tel: 08-690 48 44
E-post: annika....@kommers.se

Sista datum för att lämna synpunkter är:

Kina: 3 november.
Japan: 17 november.
Indien: 24 november.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies