nyhet-made-in-sweden.gif

Svensk export allt mindre svensk

2011-02-01
Svensk export ökar men blir allt mindre svensk. På tio år har importens andel av de varor och tjänster som exporteras från Sverige ökat från 30 till 33,5 procent. Det konstaterar Kommerskollegium i en ny utredning. I utredningen har Kommerskollegium undersökt importens betydelse för exporten och gjort en del nya beräkningar.

Traditionellt sätts Sveriges export ofta i relation till BNP. Exporten uppgår då till 50 procent av BNP. Räknar man istället bort de importerade delarna av det som exporteras och enbart ser på vad i den exporterade varan/tjänsten som faktiskt producerats i Sverige, bidrar exporten med en tredjedel av Sveriges BNP.

En annan intressant iakttagelse är att samtidigt som Sveriges utrikeshandel har ökat kraftigt har importens andel av den svenska exporten ökat från knappt 30 procent till 33,5 procent mellan år 1995 och 2005. Under samma period har också det svenska förädlingsvärdet i exporten ökat från 27 till 31 procent av BNP.

I utredningen konstateras även att tjänsteexportens betydelse för ekonomin är större än vad som redovisas i den traditionella handelsstatistiken. Enligt den utgör tjänsteexporten cirka 30 procent av Sveriges totala export. Räknar man istället ut värdet på den exporterade tjänsten som faktiskt producerats i Sverige (det nationella förädlingsvärdet) är andelen betydligt högre. Den har då stigit från 29 procent år 1995 till 36 procent år 2005.

Vidare visar det sig att nästan hälften av tullarna på importerade varor faktiskt belastar varor som används i den svenska produktionen.

Läs hela rapporten här (PDF)

Rapporten lanserades förra veckan på ett seminarium som du kan läsa om här


Frågor om rapporten besvaras av:

Henrik Isakson
Tel: 08-690 49 07
E-post: henrik....@kommers.se

Emma Wajnblom
Tel: 08-690 48 77
E-post: eller emma.wa...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies