Siffror.jpg

Svagt första kvartal för Sveriges utrikeshandel

2016-06-22

Efter ett starkt helår 2015 minskade Sveriges export av varor och tjänster med 0,1 procent under första kvartalet i år. Även importutvecklingen försämrades kraftigt men importen ökade ändå med 0,5 procent. Den kraftiga inbromsningen berodde till stor del på sjunkande export- och importpriser. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel under första kvartalet 2016.

Det var främst varuhandeln som drog ned handelsutvecklingen men även tjänstehandelns uppgång dämpades första kvartalet. Enligt siffror från betalningsbalansen minskade varuexporten och varuimporten med 1,3 respektive 0,6 procent samtidigt som tjänsteexporten och tjänsteimporten ökade med 2,7 respektive 3,3 procent.

En starkt bidragande orsak till den minskande varuhandeln är de låga export- och importpriserna. Enligt statistik från primärstatistiken minskade varuexporten första kvartalet 2016 med 1,6 procent i värde men ökade samtidigt med 4,0 procent i volym (fasta priser). Importen minskade med 0,1 procent i värde men ökade hela 5,4 procent i volym. Särskilt stor var skillnaden mellan volym- och värdeutvecklingen för energivaror och mineralvaror. Verkstadsindustrin ökade sin export både volym- och värdemässigt med fem procent. Särskilt stor var värdeökningen för exporten av personbilar som mer än fördubblades.

I rapporten behandlas Sveriges handel med Storbritannien med anledning av den brittiska folkomröstningen. Analysen visar att även för varuhandeln med Storbritannien står första kvartalet 2016 i stark kontrast mot den starkt positiva utvecklingen för helåret 2015. Första kvartalet 2016 minskade varuexporten till Storbritannien med 17 procent och importen därifrån med 6,2 procent. Tjänstehandeln mellan Sverige och Storbritannien fortsatte dock att ha en starkt positiv utveckling, exporten ökade med 6,0 procent och importen med 12 procent.

De sjunkande oljepriserna kan förklara en del av den kraftiga minskningen av importen från Ryssland, minus 40 procent, och den svenska exporten till Storbritannien, minus 17 procent.

Den svaga värdemässiga utvecklingen av exporten är inte unik för Sverige. Även Tyskland och USA visar en negativ utveckling av exporten. Den svenska inbromsningen är dock inte lika kraftig som den amerikanska.

Mer information

För mer information, kontakta:

Petter Stålenheim
E-post: petter.st...@kommers.se 
Tel: 073-424 48 49

Olle Grünewald
E-post: olle.gr...@kommers.se  
Tel: 073-424 48 73

Anna Graneli
E-post: anna.g...@kommers.se 
Tel: 073-424 48 72

Erik Dahlberg
E-post: erik.da...@kommers.se 
Tel: 073-424 48 75

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies