jordglob2.jpg

Svag utrikeshandel till följd av krisen

2012-12-18

Den vikande konjunkturen i euro-området har nu på allvar drabbat den svenska utrikeshandeln. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel under 2012 års tre första kvartal.

Totalt sett är exporten oförändrad tack vare tjänsteexportens starka första halvår. Medan värdet av varuexporten minskade med 2,5 procent de tre första kvartalen 2012, ökade tjänsteexporten med 6,9 procent. Varuexporten minskade för de flesta av de stora varugrupperna. Exporten av verkstadsvaror, Sveriges största exportvarugrupp, minskade med 6,7 procent jämfört med motsvarande period 2011. Varugrupper som utvecklades positivt var bland annat energivaror och livsmedel.

Norge har gått om Tyskland som Sveriges största exportmarknad. Exporten till Norge ökade med 6,1 procent samtidigt som exporten till Tyskland minskade med 2,3 procent jämfört med 2011. Exporten till Storbritannien ökade med 7,3 procent. Däremot gick såväl exporten till USA och Kina ner, 1,5 respektive 4,3 procent.

Sveriges import minskade samtidigt med 1,2 procent, vilket var ett resultat av en minskning av varuimporten med 3,0 procent och en ökning av tjänsteimporten med 4,7 procent.

Mer information:

Frågor besvaras av:

Petter Stålenheim, Kommerskollegium
Telefon: 08-690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Olle Grünewald
Telefon: 08-690 48 73
E-post olle.gr...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies