hamn1.jpg

Strikta ursprungsregler försvårar utvecklingsländernas handel

2012-04-03

Strikta ursprungsregler har en negativ påverkan på både hur mycket handelsavtal och preferensarrangemang används och hur mycket som handlas. Det är en av slutsatserna i Kommerskollegiums utredning om ursprungsreglernas effekter på handel.

Ursprungsregler används i preferensarrangemang, som innebär att ett importerande land har gett ett eller flera länder särskilda handelsförmåner, så kallade preferenser. Det sker oftast genom nedsatta eller avskaffande av tullar. Syftet är att underlätta utvecklingsländers handel. Men nu visar Kommerskollegiums rapport att utformningen av ursprungsreglerna är centrala för syftet med preferenserna.

Efter en jämförelse av EU:s och USA:s respektive preferensarrangemang kan konstateras att USA:s mer liberala ursprungsregler innebär ett högre utnyttjande av preferenserna än EU:s. Mer liberala ursprungsregler innebär med andra ord en högre måluppfyllelse för vad som är själva poängen med ett preferensarrangemang – att underlätta handeln för utvecklingsländerna.

De negativa effekterna av ursprungsregler kan göras mindre genom att tillåta mer flexibilitet I reglerna. På så sätt kan de handelshinder som ursprungsregler utgör minska och handel mellan länder underlättas.

Mer information

Rapport: The Impact of Rules of Origin on Trade – a Comparison of the EU’s and the US’s Rules for the Textile and Clothing Sector
Ladda ner (PDF) | Beställ

Ladda ner publikationen: The EU’s and the US’s Preferential Arrangements – a Comparison The Impact of Rules of Origin on Trade (PDF)


Frågor besvaras av:

Eva Sjögren, Kommerskollegium 
Enhetschef
08-690 49 62
eva.sj...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies