wto_flaggor.jpg

Stort steg framåt för WTO:s handelsproceduravtal

2015-10-06

EU har nu slutfört den interna processen för en ratificering av WTO-avtalet om förenklade handelsprocedurer, WTO Trade Facilitation Agreement.

Den 1 oktober slutförde EU:s 28 medlemsländer, i ett enda sammanhang, sina ratificeringar av WTO Trade Facilitation Agreement (WTO TFA). Avtalet syftar till att minska byråkratin och kostnaderna för internationell handel genom att effektivisera tullhantering och bekämpa korruption. Ratificeringen är ett viktigt steg framåt i genomförandet.

I nuläget har totalt 47 länder ratificerat avtalet, men för att det ska träda i kraft krävs att två tredjedelar, det vill säga 108 av WTO:s medlemsländer ratificerar det. Förhoppningen var tidigare att man skulle uppnå minst 108 ratificeringar innan ministerkonferensen i Nairobi i december och att avtalet skulle träda i kraft i anslutning till detta. Det är fortfarande osäkert om det är möjligt, men EU:s ratificering är ett stort steg i rätt riktning.

Kommerskollegium bevakar och följer upp avtalets genomförande bland annat på sin webbplats och i handelsprocedurrådet – SWEPRO.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies