Brexit.jpg

Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel

2016-06-17

Storbritannien är Sveriges tredje viktigaste exportmarknad för tjänster och den fjärde viktigaste marknaden för varor. Om Storbritannien beslutar att lämna EU kommer förhandlingarna om regelverket för handeln avgöra villkoren för den framtida svensk-brittiska handeln. I en ny utredning analyserar Kommerskollegium Sveriges handel med Storbritannien.

Enligt Kommerskollegiums beräkningar understödjer Sveriges export till Storbritannien 66 000 sysselsatta i Sverige. Detta gör Storbritannien till den femte viktigaste handelspartnern för sysselsättningen i Sverige.

I utredningen "Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel – inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap" belyser Kommerskollegium vilka varor det handlas mest med och relationen till Storbritannien genom globala värdekedjor. Kommerskollegium har även tagit fram unik statistik som visar vilken typ av tjänster som är viktiga i handeln med Storbritannien och deras koppling till EU:s regelverk för den inre marknaden. Farhågor finns för vad som händer när EU-länderna går vidare exemplvis med regler för dataöverföring och hantering av personuppgifter om Storbritannien ställer sig utanför EU.

I PM:et "Reflektioner om Brexit" resonerar också Kommerskollegium kring det politiska läget samt ger en översikt av några möjliga juridiska, handelspolitiska och ekonomiska konsekvenser som kan följa av ett eventuellt brittiskt utträde ur EU.

Mer information


Läs utredningen Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel – inför britternas folkomröstning om EU-medlemskap

Läs PM:et Reflektioner om "Brexit"

Frågor besvaras av:

Olle Grünewald
Tel: 08-690 48 73, 073-424 48 73
E-post: olle.gr...@kommers.se

Erik Dahlberg
Tel:  08-690 48 75, 073-424 48 75
E-post: erik.da...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies