kommers.jpg

Stora kliv framåt 2015

2016-02-23

Under det handelspolitiskt händelserika 2015 har Kommerskollegiums verksamhetsområden tagit stora kliv framåt.

På inre marknadsområdet har ekonomiska analyser kompletterat de juridiska, inom handelsutvecklingen har vi brutit ny mark om kopplingen mellan sysselsättning och handel, och vad gäller det multilaterala handelssystemet har vi fött in nya tankar om hur Världshandelsorganisationen WTO åter kan bli relevant. Vår expertis har varit efterfrågad i många av de frihandelsavtal som EU förhandlar, med särskilt fokus på förhandlingarna om världens största frihandelsavtal mellan EU och USA, skriver GD Anna Stellinger i förordet till Kommerskollegiums årsredovisning.  

Läs Kommerskollegiums årsredovisning 2015

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies