lastbil2.jpg

Brett mandat ger handelsavtal EU – USA stor potential

2013-06-26

EU-kommissionens mandat att inleda förhandlingar med USA om ett handels- och investeringsavtal är innehållsrikt. Bland annat ingår varor, tjänster, investeringar, tekniska regler, immaterialrätt, offentlig upphandling samt tull- och handelsprocedurer. Enligt Kommerskollegiums beräkningar skulle Sveriges handel med USA kunna öka med minst 15 procent som en följd av avtalet. Svenska underleverantörer gynnas även indirekt när övriga EU:s handel med USA ökar.

Det framtida frihandelsavtalet mellan EU och USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) har potential att bli ekonomiskt mycket betydelsefullt för såväl Sverige som för övriga EU. USA är Sveriges fjärde största varuexportmarknad och den allra största utanför EU. Nästan sju procent av Sveriges totala export går till USA. Mätt i förädlingsvärde, det vill säga det exportvärde som skapas i Sverige och som konsumeras utomlands, är USA det största mottagarlandet av svensk export.

Tjänster utgör en tredjedel av den totala exporten till USA och ungefär hälften av importen från USA. Mätt i förädlingsvärde blir tjänsterna dominerande i Sveriges handel med USA. Audiovisuella tjänster, som har varit föremål för diskussioner bland EU:s medlemsstater, ingår inte i mandatet i dess nuvarande form. EU-kommissionen har möjlighet att kunna föra in den frågan senare i förhandlingarna.

Avtalsförhandlingarna inleds med en första runda i juli och väntas vara klara i slutet av 2014. Enligt Kommerskollegiums studie om potentiella effekter av ett frihandelsavtal mellan EU och USA ligger den största potentialen i att andra hinder än tullar minskar, exempelvis regler och standarder, eftersom tullarna i utgångsläget redan är ganska låga.

Mer information:

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies