verksamhet1.jpg

Stor ökning av tullfria insatsvaror från 1 januari

2013-01-08

Den 1 januari 2013 blev ett stort antal nya insatsvaror tullfria. Beslutet omfattar varor som företag har svårt att få tag på inom EU och därför har ansökt om att få importera tullfritt. Framför allt omfattas varor inom plast- och kemisektorn, men beslutet rör även varor som till exempel koncentrat och puréer för tillverkning av juicer eller elektroniska komponenter.

Samtidigt försvinner tullfriheten för några produkter och varubeskrivningen ändras för andra.

De tullfria varorna ska ingå i vidare tillverkning inom unionen. Alla importörer i EU kan utnyttja tullfriheten oavsett exportland, men för vissa av varorna finns specifika krav på hur varorna ska användas.

Beslutet omfattar också ändringar för tullfria kvoter. Fyra nya kvoter introduceras samtidigt som volymen ökas för tre befintliga kvoter. Ökningen sker retroaktivt från 1 juli 2012. En tullfri kvot innebär att en viss mängd av varan kan importeras tullfritt. Därefter gäller den normala tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om "först till kvarn".

Europeiska kommissionen uppskattar att EU:s industri kommer att spara drygt
61 miljoner euro per år genom att inte behöva betala tull för dessa varor. Detta är nästan en fördubbling i jämförelse med den förväntade besparingen för 2012. Varorna ingår i EU:s system för tullsuspensioner och tullkvoter.

Redan i februari 2013 har du möjlighet att ansöka om tullfrihet för ytterligare insatsvaror till industrin (se nedan för mer information).

Mer information:

 

Frågor besvaras av Anna Hallam, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 64
E-post: anna.h...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies