verksamhet1.jpg

Stor ökning av tullfria insatsvaror från 1 januari

2014-01-10

Den 1 januari 2014 blev ett stort antal nya insatsvaror tullfria. Beslutet omfattar varor som företag har svårt att få tag på inom EU och därför har ansökt om att få importera tullfritt.

Framför allt omfattas varor inom plast- och kemisektorn, men beslutet rör även varor som till exempel elektroniska komponenter samt koncentrat och puréer för tillverkning av juicer. Samtidigt försvinner tullfriheten för några produkter och varubeskrivningen ändras för andra.

De tullfria varorna ska ingå i vidare tillverkning inom unionen. Alla importörer i EU kan utnyttja tullfriheten oavsett exportland, men för vissa av varorna finns specifika krav på hur varorna ska användas.

Beslutet omfattar också ändringar för tullfria kvoter. En tullfri kvot innebär att en viss mängd av varan kan importeras tullfritt. Därefter gäller den normala tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen "först till kvarn".

Europeiska kommissionen uppskattar att EU:s industri kommer att spara drygt 150 miljoner euro per år genom att inte behöva betala tull för dessa varor. Detta är mer än en fördubbling i jämförelse med den förväntade besparingen för 2013. Varorna ingår i EU:s system för tullsuspensioner och tullkvoter.

Fram till den 15 februari 2014 har du möjlighet att ansöka om tullfrihet för ytterligare insatsvaror till industrin, se nedan för mer information.

Mer information:

Frågor besvaras av Anna Hallam, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 64
E-post: anna....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies