Statistik%202.jpg

Starkt avslut gav ökad svensk varuhandel 2016

2017-03-15

Sveriges utrikeshandel med varor ökade under helåret 2016 tack vare en kraftig uppgång under årets sista kvartal. Totalt ökade varuexporten med 1,1 procent och varuimporten med 3,2 procent. Utvecklingen av tjänstehandeln blev betydligt blygsammare; endast en ökning med 0,3 procent. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel 2016.

I volym ökade såväl export som import för alla varugrupper. I värde minskade framförallt handeln med energivaror till följde av sjunkande priser. Värdemässigt ökade handeln med till exempel personbilar särskilt starkt, bilexporten ökade med 20 procent och bilimporten med 15 procent. Livsmedelsexporten ökade med närmare tio procent och importen med åtta procent. Även om exporten av läkemedel minskade fortsatte läkemedelssektorn att ge Sverige ett handelsöverskott.

Tyskland och Norge fortsätter vara Sveriges viktigaste exportmarknader för varor. USA backade något men behåller tredjeplatsen. Handeln med Storbritannien har minskat kraftigt, minus 15 procent, vilket till stor del beror på minskade råoljepriser. Storbritannien är nu Sveriges sjätte största exportmarknad för varor men behåller tredjeplatsen när det gäller tjänsteexporten.

Läs rapporten: Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar - Helåret 2016

Frågor om rapporten besvaras av

Anna Graneli
Tel: 08-690 48 72, 073-424 48 72
E-post: anna.g...@kommers.se

Petter Stålenheim:
Tel: 08-690 48 49, 073-424 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Olle Grünewald
08-690 48 73
E-post: olle.gr...@kommers.se


Topp fem viktigaste länderna för Sveriges utrikeshandel 2016

 

Varuexport till

 

Varuimport från

1

Tyskland

1

Tyskland

2

Norge

2

Nederländerna

3

USA

3

Norge

4

Danmark

4

Danmark

5

Finland

5

Storbritannien

 

 

Tjänsteexport till

 

Tjänsteimport från

1

Norge

1

Storbritannien

2

USA

2

USA

3

Storbritannien

3

Tyskland

4

Finland

4

Danmark

5

Danmark

5

Norge

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies