antidump.jpg

Skyddstullar bör slopas i frihandelsavtal

2013-11-21

Kommerskollegium visar i en ny rapport att borttagandet av antidumpningsåtgärder i frihandelsavtal inte behöver få några negativa konsekvenser länderna emellan. Vid EU-utvidgningen 2004 togs antidumpningstullarna bort mellan EU15 och de tio anslutningsländerna. Anslutningsländernas marknadsandel i EU15 ökade enbart med en procentenhet och prisskillnaden på importpriserna och EU-priserna minskade. EU:s konkurrensregler har inte heller behövt tillämpas mot anslutningsländerna då normal konkurrens anses föreligga.

Under senare år har antalet frihandelsavtal ökat kraftigt. I de flesta frihandelsavtal bibehåller medlemsländerna möjligheten att använda antidumpningstullar mot varandras import. Det finns dock ett antal frihandelsavtal som tagit bort möjligheten att använda antidumpningstullar medlemsländerna emellan och ersatt detta med konkurrensregler. EU:s inre marknad är ett av de tydligaste exemplen. I frihandelsförhandlingar med länder utanför EU bibehåller EU dock möjligheten att använda antidumpningstullar.


Mer information
Eliminating Anti-Dumping Measures in Regional Trade Agreements

Effects on Trade and Competition of Abolishing Anti-Dumping Measures


Frågor besvaras av:

Jonas Kasteng, Kommerskollegium
E-post: jonas.k...@kommers.se
Tel: 08-690 48 45

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies