tullskylt.jpg

Skyddstullar är dyra och ineffektiva

2012-03-29

Kommerskollegium konstaterar i en ny utredning att EU:s skyddstullar varken är ändamålsenliga eller samhällsekonomiskt effektiva. Även om antidumpningsåtgärder erbjuder ett visst skydd för tillverkningsindustrin inom EU är det exportörer från länder som inte omfattas av skyddstullarna som tjänar mest på att åtgärderna införs. Det är samtidigt EU:s användarindustri och konsumenter som får betala för den dyrare importen.

I år avser Europeiska kommissionen för första gången på över tio år att utvärdera och modernisera EU:s användning av skyddstullar på import från länder utanför EU. Under våren kommer Kommerskollegium att presentera ett antal analyser på området. ”Do EU Producers and the EU Really Benefit from Anti-Dumping Policy?” är den andra i serien.

I rapporten konstateras att EU: s antidumpningsåtgärder ger ett visst skydd för EU:s producenter. Detta skydd är emellertid inte särskilt ändamålsenligt. Medan de skyddade sektorernas marknadsandelar i EU ökar med i genomsnitt en procentenhet, ökar exportörer i tredjeland (som inte omfattas av antidumpningsåtgärderna) sina marknadsandelar i EU med i genomsnitt hela åtta procentenheter.

Rapporten konstaterar dessutom att antidumpningstullar införs till ett högt pris för EU:s användarindustri och konsumenter. EU:s användarindustri och konsumenter får på grund av skyddstullarna betala upp till tio procent mer på inköp från tillverkare inom EU och fem procent mer för import från länder som inte omfattas av antidumpningsåtgärder. På import från länder som omfattas av antidumpningsåtgärder får de betala ända upp till 28 procent mer, utöver en genomsnittlig antidumpningstull på 30 procent.

Beräkningar visar att på varje euro som de skyddade sektorerna tjänar får EU:s användarindustri och konsumenter i genomsnitt betala 4,5 euro i högre priser. Detta innebär att antidumpningsinstrumentet som det tillämpas i dag inte är samhällsekonomiskt effektivt.

Mer information

Rapport: Do EU Producers and the EU Economy Really Benefit from Anti-Dumping Policy

Ladda ner (PDF) | Beställ

Frågor om rapporten besvaras av:

Jonas Kasteng, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 45
E-post: jonas.k...@kommers.se

Marcus Hansen-Fure, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 29
E-post: marcus.ha...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies