eu_flagga.jpg

Senaste nytt om EU:s ekonomiska partnerskapsavtal

2014-07-25

Från och med 1 augusti tillämpar Fiji det tillfälliga ekonomiska partnerskapsavtalet (EPA) mellan EU och Stillahavsstaterna. Under förra veckan avslutade även EU och Southern African Development Community (SADC) förhandlingarna för ett EPA. Avtalen bidrar förhoppningsvis till en minskning av fattigdomen och en integrering av dessa länder i världsekonomin.

EPA ger Fiji tull- och kvotfritt marknadstillträde till EU för all sin export. Fiji kommer gradvis att öppna upp sin marknad för export från EU, under en period som sträcker sig fram till 2023. Avtalet omfattar dock inte vissa känsliga jordbruks- och industrivaror för import till Fiji. Förutom marknadstillträde innehåller avtalet bestämmelser om handelspolitiska skyddsåtgärder, tvistlösning och hållbar utveckling.

Även de förhandlingar som pågår mellan EU och olika grupper av afrikanska länder går framåt. Under förra veckan slutfördes förhandlingarna för ett EPA mellan EU och SADC länderna (Botswana, Lesotho, Mocambique, Namibia, Sydafrika och Swaziland). Alla länder, förutom Sydafrika, får obegränsat tullfritt marknadstillträdde till EU. Även EU får förbättrad tillgång till dessa länders marknader framför allt för export av jordbruksprodukter.

Sydafrika får förbättrade förutsättningar för handel med EU som bygger på det befintliga frihandelsavtalet. Sydafrika och EU nådde också en överenskommelse om skydd av geografiska ursprungsbeteckningar (GIs).

Innan avtalet träder i kraft, måste det undertecknas och godkännas av parterna.

Bakgrundsinformation

Förhandlingar om ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) mellan EU och AVS-länderna (Afrika, Västindien och Stilla havsområdet) har pågått sedan 2002. EPA ersätter de särskilda och ensidiga handelsförmåner som AVS-länderna fick genom det så kallade Cotonouavtalet. Utgångspunkten för förhandlingarna är de övergripande målen om fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i Cotonouavtalet.

Målet med partnerskapsavtalen är en smidig och gradvis integrering av AVS-länderna i världsekonomin och därigenom främjandet av en hållbar utveckling. Samarbetet syftar till att öka handelsutbytet mellan parterna samt att stärka AVS-ländernas handelsförmåga och deras möjligheter att attrahera investeringar. Dessutom ska EPA bidra till att främja den regionala integrationen mellan AVS-länderna.

I dessa förhandlingarär AVS-länderna indelade i sju olika grupper. EU förhandlar regionala frihandelsavtal med varje grupp.

Mer information

Frågor besvaras av:
Anamaria Deliu, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 13
E-post: anamari...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies