nyhet-made-in-sweden.gif

Seminarium om importens betydelse för exporten

2011-01-14
Den 27 januari ordnar Kommerskollegium ett kortseminarium om en ny utredning kring den svenska importen och exporten. Utredningen belyser det senaste årtiondets utveckling då företagen ökat sina inköp av insatsvaror och tjänster från leverantörer spridda över hela världen. Fram träder en ny, mer nyanserad och komplex bild av Sveriges handel över gränserna.

Seminariet är kostnadsfritt och äger rum på Klara konferens i Stockholm 27 januari kl 14-15.

Ladda ner inbjudan här

Välkommen!

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies