verksamhet2.jpg

Seminarium om hur handelns transporter påverkar klimatet

2012-05-03

Många konsumenter väljer att köpa närproducerade varor för att gynna klimatet genom kortare transportsträckor. Men är verkligen fjärrproducerat alltid sämre än närproducerat ur klimathänseende? Hur stor del av klimatpåverkan utgörs egentligen av transporter jämfört med produktionen? Dessa frågeställningar analyseras av Kommerskollegium i en ny utredning som presenteras fredag den 11 maj.

Kommerskollegiums arrangerar fredagen den 11 maj ett kortseminarium kring en ny utredning som belyser kopplingarna mellan internationell handel, transporter och konsumtionens klimatpåverkan. Utredningen analyserar i vilken utsträckning transportsektorns klimatpåverkan kan härledas till internationell handel.

Resultaten av Kommerskollegiums analys presenteras vid ett seminarium i Stockholm:

Tid: Fredag 11 maj, kl 14.30 – 15.30, efterföljt av te/kaffe
Plats:         Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm (hörnet Drottninggatan-Vattugatan)
Anmälan: Maila till seminarium@kommers.se senast den 9 maj


Medverkar gör utredaren Kåre Johard samt Kommerskollegiums generaldirektör Lena Johansson.

Rapporten "Handel, transporter och konsumtion – hur påverkas klimatet?" kommer att finnas tillgänglig på seminariet.

Frågor besvaras av Kåre Johard:
E-post: kare.j...@kommers.se
Tel: 08-690 48 56

Varmt välkomna!

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies