Geneveseminaruim%203D%20april%2016.jpg

Seminarium om handel i den digitala ekonomin

2016-04-25

Under UNCTAD:s E-handelsvecka i Genève var Kommerskollegium särskilt inbjudna för att hålla ett seminarium om handel och reglering i den digitala ekonomin. På seminariet presenterades också den senaste rapporten i ämnet: Trade Regulation in a 3D Printed World – a Primer.

Under UNCTAD:s E-handelsvecka var Kommerskollegium en flitig aktör och presenterade vid flera tillfällen insikter om hur handeln med, och produktionen av, varor och tjänster ändras i dagens digital utveckling. Kollegiet hade även det stora nöjet att premiärpresentera den nya rapporten om 3D-printning och handel. Detta skedde på ett seminarium anordnat av svenska representationen i Genève med titeln "Trade and Regulation in a Digital Economy".

Kommerskollegiums handelsexperter Magnus Rentzhog och Ola Landström var huvudtalare och beskrev dagens digitala värld och hur regleringar på nationell och internationell nivå inte alltid är anpassade till den nya digitala verkligheten.

Mer information


Läs mer om UNCTAD:s E-handelsvecka i Geneve

Läs Kommerskollegiums nya rapport som presenterades på seminariet: Trade Regulation in a 3D Printed World – a Primer

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies