inre_marknad_stjarnor.jpg

Seminarium 6 maj: Den inre marknadens ekonomiska effekter

2015-04-22

EU:s inre marknad har funnits i över 20 år, men vad har den åstadkommit? Välkommen till ett seminarium där Kommerskollegium redovisar forskningen på området.

I en kommande rapport sammanställer Kommerskollegium 16 slutsatser utifrån vad forskarna har kommit fram till när det gäller ekonomiska effekter av den fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital. Det handlar om forskning på faktiskt utfall och inte om prognoser.

Störst effekt har uppnåtts av den fria rörligheten för varor. Varuhandeln mellan EU-länder ökade från 12 procent (före det att den inre marknaden skapades) till 22 procent (20 år senare), som andel av BNP. Hela ökningen går inte att koppla till den inre marknaden, men forskningen har visat att en betydande del är en följd av underlättad handel.

Det är också på varu- och kapitalområdet som den fria rörligheten har haft lagstiftning på plats längst och i mest ambitiös omfattning. När det gäller tjänster var det först 2009 som tjänstedirektivet trädde i kraft som en verklig inre marknad för tjänster har börjat ta form (även om en stor del av tjänstesektorn inte ingår). På det området har det därför inte gått att mäta ekonomiska effekter i någon större utsträckning ännu.

EU:s inre marknad underlättar för personer att arbeta, studera och pensionera sig i andra EU-länder. Flyttströmmarna mellan länderna har dock varit relativt små och i huvudsak gått från öst till väst. Forskningen ger inte stöd för att det förekommer så kallad välfärdsturism, det vill säga att EU-medborgare bosätter sig i länder för att utnyttja välfärdssystemet. I fallet Sverige visar en studie att svenskar i högre grad än inflyttande EU-medborgare får pengar från socialförsäkringssystemet.

På seminariet den 6 maj presenterar vi rapporten Single market, four freedoms, sixteen facts - Economic effects in the EU (publiceras inom kort).

Mer information och anmälan

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies