Personrorlighet-sem-2015.jpg

Seminarium 31 mars: Personrörlighet gynnar svensk export

2015-03-20

Personer som flyttar till Sverige och börjar arbeta i svenska företag bidrar till ökad export. Därför är det viktigt att förenkla procedurerna kring arbetstillstånd och visum. Välkommen till ett seminarium där Kommerskollegium visar varför personrörlighet är viktig för företagens konkurrenskraft.

Arbetsgivare som vill anställa personer som ska flytta till Sverige från ett land utanför EU får ökade kostnader för visum och arbetstillstånd. Ibland är processen lång och krånglig och i förlängningen kan det leda till försenade leveranser och förlust av kunder och kontrakt.

På frukostseminariet 31 mars visar Kommerskollegium varför personrörlighet är viktig för företagens konkurrenskraft. Kollegiet lyfter också fram områden där förenklingar skulle underlätta för företag som vill anställa utländsk arbetskraft. Slutsatserna kommer från två nya rapporter:


Mer information och anmälan

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies