Sk%c3%b6rd.jpg

Seminarium 27 september om antibiotikaresistens i ett utvecklings- och handelsperspektiv

2016-09-19

Hur ser kopplingarna ut mellan resistens, resande, livsmedelssäkerhet och handel? Finns det redan aktörer i privat sektor som ställer krav på leverantörer? Och har handelspolitiken en roll? Välkommen till ett seminarium om antibiotikaresistens 27 september på Kommerskollegium.

Resistensutveckling är ett av de största hälsohoten idag. Forskning belägger samband mellan användning i djurproduktion och utvecklingen av obotliga infektioner hos människor. Vad är utvecklingsländernas speciella situation och behov i sammanhanget?

Seminariet hålls på engelska med inbjudna experter.

Program och anmälan

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies