Seminarium 24 maj: Minecraft - hur digitala värdekedjor utmanar synen på global handel

2013-05-08

Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter för tjänstehandeln. Allt fler tjänsteproduktioner delas upp i olika moment som utförs i olika länder. Många produkter finns inte längre som fysiska varor, utan är endast tillgängliga för digital försäljning. Det svenska dataspelet Minecraft är ett exempel på denna utveckling, där delar av produktionen, hela distributionen och många tjänster som stöder spelet sköts utanför Sverige. 

Seminariet är inställt på grund av för få anmälningar. Vi planerar för ett eventuellt nytt seminarium efter sommaren. 

I några nya studier tar Kommerskollegium ett samlat grepp på ämnet tjänster och globala värdekedjor och använder dataspelet Minecraft som konkret exempel på hur en ren tjänstevärdekedja ser ut. På seminariet presenteras studierna tillsammans med en diskussion med medverkande från Tillväxtanalys, IT&Telekomföretagen samt ECIPE om vad digitaliseringen betyder för Sverige och för handeln. Vi kommer också att lyfta frågan hur den digitala utvecklingen kan främjas.

Tid: Fredag den 24 maj kl 15.00-17.00. Eftermiddagskaffe serveras från kl 14.30.
Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89, plan 5 (entréplan)

På seminariet medverkar:

  • Lena Johansson, generaldirektör Kommerskollegium
  • Magnus Rentzhog, ämnesråd Kommerskollegium
  • Stefan Jonsson, professor i mikroekonomi, Tillväxtanalys
  • Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
  • Lisa Brandt, handelspolitisk analytiker, European Centre for International Political Economy (ECIPE))

Anmälan sker på http://www.kommers.se/anmalan-Minecraft senast den 21 maj.

För ytterligare frågor och information, kontakta Stina Nordström, stina.no...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies