applen.jpg

Seminarieserie:
Så påverkas kommuner av EU-rätten

2011-11-09

På kommunal nivå fattas många beslut som påverkar företags och privatpersoners möjlighet att röra sig fritt inom EU. Denna princip om fri rörlighet är själva kärnan i dagens EU. Därmed behöver kommunerna förhålla sig till EU-rätten.

Kommerskollegium har tagit fram en ny guide för kommuner. Guiden är tänkt som en hjälp när kommuner fattar beslut i frågor där EU-rätten behöver vägas in. Det kan gälla livsmedelstillsyn, tillstånd i plan- och byggärenden, offentlig upphandling eller statsstöd. I anslutning till att Inremarknadsguide för kommuner publiceras anordnar Kommerskollegium och Sveriges Kommuner och Landsting seminarier på fyra orter i Sverige:

Luleå   25 november
Stockholm   6 december
Göteborg   25 januari
Malmö   2 februari


Läs mer i inbjudan med program

Läs publikationen Inremarknadsguide för kommuner (PDF)

Andra relaterade publikationer:
Tjänstedirektivet - så påverkas myndigheter och kommuner (PDF)
Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet - en vägledning (PDF)

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies