oljerigg.jpg

Sanktionerna mot Ryssland förlängs

2015-12-22

EU:s utrikesministrar beslutade igår, den 21 december, att förlänga sanktionerna mot Ryssland till och med den 31 juli 2016. För Kommerskollegiums del innebär beslutet en fortsatt hantering av företags ansökningar om exporttillstånd till Ryssland. Ansökningarna gäller en viss typ av utrustning som kan användas i oljeindustrin.

Sanktionerna innebär inte ett exportförbud för varor som kan användas i oljeindustrin. Däremot krävs att företagen har tillstånd för sådan export. Vilka varor som omfattas av tillståndskrav framgår nedan under Mer Information.

Bakgrund

I slutet av juli 2014 beslutade EU:s ministerråd om en rad sanktioner mot Ryssland som sedan skärptes ytterligare senare samma år. Sanktionerna riktar sig bland annat mot vissa delar av den ryska finanssektorn, oljesektorn och försvarssektorn.

Närmare 100 företag har ansökt hos Kommerskollegium om tillstånd att exportera en viss typ av utrustning som kan användas i oljeindustrin, eller tjänster knutna till utrustningen, sedan sanktionerna infördes sommaren 2014.

I mars i år enades Europeiska rådet om att sanktionernas varaktighet skulle vara tydligt kopplad till Minskavtalen. Ryssland har undertecknat avtalen, som innehåller en plan för att lösa konflikten i östra Ukraina. Då avtalen inte kommer att ha genomförts fullständigt innan årets slut beslutade därför EU-ministrarna om att förlänga sanktionerna med ytterligare 6 månader, till den 31 juli 2016. Under tiden ska rådet bedöma om avtalen genomförts. 

 

Mer information
 

Läs mer om sanktionerna mot Ryssland

Läs mer om sanktionerna rörande Ukraina – Krim och Sevastopol

Information från regeringen om samtliga sanktioner mot Ryssland


Frågor om sanktioner besvaras av:
Lina Kamara
Tel: 08-690 48 94
Epost: lina....@kommerskollegium.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies