Sanktioner.jpg

Sanktionerna mot Ryssland förlängs

2015-06-25

Med anledning av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, beslutade EU:s utrikesministrar i veckan att förlänga sanktionerna mot Ryssland till och med den 31 januari 2016.

I slutet av juli förra året beslutade EU:s ministerråd om en rad sanktioner mot Ryssland som sedan skärptes ytterligare senare samma år. Sanktionerna riktar sig bland annat mot vissa delar av den ryska finanssektorn, oljesektorn och försvarssektorn.

Sanktionerna som ursprungligen skulle ha löpt ut i slutet av juli i år, ska vara tydligt kopplade till Minskavtalen som Ryssland undertecknat. Avtalen innehåller en plan för att lösa konflikten i östra Ukraina och planen ska vara genomförd senast den 31 december i år. Därefter ska EU:s utrikesministrar göra en bedömning av de ryska insatserna.

Beslutet följer på ett tidigare beslut om förlängda sanktioner med anledning av Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol. Då EU inte erkänner annekteringen har utrikesministrarna beslutat att förlänga import- och exportrestriktionerna kopplade till Krim och Sevastopol till och med den 23 juni 2016.

Kommerskollegium hanterar ansökningar om exporttillstånd till Ryssland för en viss typ av utrustning som kan användas i oljeindustrin.

Mer information


Frågor om sanktioner besvaras av:

Lina Kamara
Tel: 08-690 48 94
Epost: lina.k...@kommerskollegium.se

Lily König
Tel: 08-690 48 59
Epost: lily....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies