container1.jpg

Sänkta krav för att få tullättnader
– ansök om tullsuspension nu

2012-01-26

Nu är det dags att ansöka om tullfrihet eller reducerad tull för insatsvaror. Senast den 27 februari behöver vi din ansökan för varor som blir tullfria från 1 januari 2013.

Under 2011 beviljades fyra svenska företag tullfrihet för insatsvaror som annars är tullbelagda. Tullfriheten innebär en uppskattad årlig besparing på två miljoner euro för de fyra företagen. Nytt för i år är att EU-kommissionen sänker kravet på företagets importvolym och öppnar därmed möjligheten för fler företag att ansöka.

Tullsuspension innebär att gällande importtull för en vara enligt EU:s tulltaxa upphävs för en bestämd tid eller tills vidare. Import till EU från alla länder kan då ske utan tull eller ibland till en lägre tull än den normala. I vissa fall gäller förmånen inom ramen för en viss importvolym (tullkvot).

Varor som är aktuella för tullsuspension är råvaror och insatsvaror till industrin. Suspension kan också ges för färdigvaror av typen maskiner som ska användas i tillverkningsprocessen, men däremot inte för rena konsumentvaror.

För att ansöka om tullsuspension eller tullkvot för en vara krävs att

  • varan är en insatsvara till industrin
  • det inte finns någon tillverkning inom EU (eller Turkiet) av samma eller liknande vara
  • den tull som skulle ha tagits ut uppgår till minst 15 000 euro per år
  • varorna inte omfattas av ett ensamrättsavtal

 

Mer information

Tullsuspensioner och tullkvoter
Ansöka om tullsuspensioner

 

Frågor besvaras av Anna Hallam, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 64
E-post: anna.h...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies