euro_EUflagga.gif

Samråd om utländska leverantörers deltagande i upphandlingar i EU

2011-06-23

Ska företag från hela världen kunna delta i offentliga upphandlingar i EU? Det är huvudfrågan i EU-kommissionens samrådsförfarande. Företag från Kina tävlar på lika villkor som svenska företag om upphandlingar i Sverige. Däremot tävlar svenska företag inte på samma villkor om upphandlingar i Kina. Ska kinesiska företag fortfarande kunna vinna upphandlingar i EU?

EU strävar efter att förbättra europeiska företags villkor i upphandlingar i länder utanför EU. Där har europeiska företag, tjänster och varor ofta små möjligheter att vinna upphandlingar. Samtidigt är EU:s upphandlingsmarknad relativt öppen för företag från länder utanför EU. EU-kommissionen funderar därför på olika alternativ för att jämna ut konkurrensen mellan europeiska företag och företag från länder utanför EU. Ett förslag väntas i slutet av året. Mer information om de olika alternativen för att jämna ut konkurrensen finns på EU-kommissionens webbplats.

Du har möjlighet att påverka förslaget genom att besvara enkäten. Det finns tre olika enkäter som vänder sig till olika målgrupper. Frågorna handlar bland annat om var leverantörernas produktion sker, varifrån varorna kommer, erfarenheter av offentlig upphandling, konkurrenssituationen, diskriminering och själva problembeskrivningen. Upphandlande enheter, leverantörer och näringslivsorganisationer uppmanas särskilt att svara på enkäten. Enkäten hittar du också på kommissionens webbplats.

Svarstiden går ut den 2 augusti 2011.

Gå till EU-kommissionens webbplats

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies