e-handel3.jpg

Samråd om detaljhandeln i EU

2017-08-30

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd för att få in synpunkter om bland annat näthandelns och nya konsumentvanors ökande betydelse för detaljhandeln och dess regelverk. Samhället i stort och framförallt handlare, berörda myndigheter och konsumenter är välkomna att tycka till.

Detaljhandeln är EU:s största näringslivssektor utanför finansvärlden räknat i antal företag och jobb och är mycket viktig för EU:s ekonomi. Samrådet följer upp strategin för den inre marknaden och kompletterar kommissionens granskning av de nationella regelverken för detaljhandeln.

Samrådet kommer att pågå fram till 8 oktober 2017.

För ytterligare information kontakta Marita Ljunggren, Kommerskollegium
Tel: 08 – 690 48 32
E-post: Marita.l...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies