Sällsynta jordartsmetaller orosmoment för företagen

2011-01-20

Viss oro finns för att Kina ska bli alltför dominerande på marknaden då landet kraftigt begränsat exportkvoterna för sällsynta jordartsmetaller. Detta konstaterar Kommerskollegium i en ny utredning. Ingenting tyder dock på att företag i Sverige hittills drabbats av bristande tillgång till metallerna eller av komponenter tillverkade av dessa.

Sällsynta jordartsmetaller är ett samlingsnamn för sjutton kemiska grundämnen som med sina magnetiska, självlysande eller kemiska egenskaper är användbara i en rad olika industriprodukter. De ingår även i en rad högteknologiska, innovativa och energibesparande produkter såsom hybridbilar, elbilar och vindkraftverk.

Kina, som svarar för cirka 95 procent av världsproduktionen av sällsynta jordartmetaller, meddelade i juli 2010 att man minskar exportkvoterna för dessa metaller med 72 procent inför andra halvåret. Landet motiverar restriktionerna med miljöskäl och att det finns en stor inhemsk efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller som behöver tillfredsställas.

De minskade kvoterna kan leda till en bristsituation. Efterfrågan förväntas dessutom stiga kraftigt de närmaste åren. EU försöker nu förmå Kina att lätta på exportrestriktionerna. Några alternativa producent- och leverantörsländer till Kina finns inte i nuläget. Det pågår dock ett stort antal projekt och nya gruvor utanför Kina kommer att öppnas de närmaste åren.

Utredningen visar att företag i Sverige ännu inte i någon högre grad verkar ha märkt av någon bristande tillgång på sällsynta jordartsmetaller. Många företag verkar i dagsläget inte särskilt oroliga över situationen. Dock finns en viss oro över Kinas dominans på marknaden och över en eventuell framtida brist på komponenter.

Läs utredningen ”Handelspolitiska åtgärder, handelsflöden och svenska intressen när det gäller sällsynta jordartsmetaller” här (PDF)

Frågor om utredningen besvaras av:

Ulf Eriksson, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 79
E-post: ulf.er...@kommers.se

Emma Wajnblom, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 77
E-post: emma.wa...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies