inre_marknad_stjarnor.jpg

Så kan EU:s inre marknad förbättras

2012-08-27

EU:s inre marknad fyller i år 20 år. Människor har fått möjlighet att bo och studera i andra EU-länder och företags handel över gränserna har blivit enklare. Men den fria rörligheten kan utvecklas ytterligare, konstaterar Kommerskollegium och pekar på flera områden som kan förbättras.

I en nypublicerad rapport identifierar Kommerskollegium flera områden där förutsättningarna för den fria rörligheten på EU:s inre marknad kan förbättras.

– Den fria rörligheten för personer är den minst utnyttjade av de fyra friheterna och därför är detta ett särskilt angeläget område, säger Philip Levin, utredare på Kommerskollegium.

– Endast 2,5 procent av EU:s medborgare bor i ett annat medlemsland än sitt hemland. I rapporten presenterar vi flera idéer för hur det kan bli lättare att bo, leva och arbeta i ett annat medlemsland.

Några av de områden som Kommerskollegium anser har potential till utveckling är:

  • Att få sin yrkeskvalifikation godkänd i ett annat EU-land
  • Tillgången till socialförsäkringssystemen när en EU-medborgare flyttar till ett annat medlemsland
  • Förutsättningarna för gränsöverskridande tjänstehandel
  • Medlemsländernas genomförande och efterlevnad av EU-lagstiftningen

Efter en första omgång förbättringsåtgärder för den inre marknaden (Single Market Act), förväntas Europeiska kommissionen komma med en ny omgång förslag i höst. Det är i anslutning till detta arbete som Kommerskollegium vill uppmärksamma problemområden som vi stöter på i vår roll som inremarknadsmyndighet.

Mer information

Läs Kommerskollegiums förslag i rapporten Åtgärder för en förbättrad inre marknad (PDF) 

Rapporten "Åtgärder för en förbättrad inre marknad" bygger på en mer utförlig utredning från april 2012.

Läs mer om inremarknadsakten på Kommerskollegiums webbplats

 

Frågor besvaras av Philip Levin, Kommerskollegium
philip...@kommers.se
08-690 49 48

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies