hander.jpg

Så fungerar investeringsskyddsavtalen

2013-05-22

När ett svenskt företag investerar utomlands tar det oftast fler risker än om de hade investerat i Sverige. Ett sätt att minska osäkerheten hos utländska investerare är att länder garanterar att de ger ett visst investeringsskydd. Kommerskollegium har tagit fram en skrift om bilaterala investeringsskyddsavtal (BITs).

I skriften finns kortfattad information om investeringsskyddsavtal (BITs). Målet är att ge läsaren en snabb introduktion till ämnet: Vad är BITs? Varför finns de? Vad innehåller de?

Mer information:

Frågor besvaras av Magnus Rentzhog, Kommerskollegium
E-post: magnus.r...@kommers.se 
Telefon: 08-690 48 51 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies