Sk%c3%b6rd.jpg

SPS i nytt avtal om förenklade handelsprocedurer

2017-08-14

I en ny rapport analyserar Kommerskollegium vad WTOs nya avtal om handelsprocedurer innebär på SPS-området för de myndigheter som arbetar med skyddet av människors, djur och växters liv och hälsa.

WTO:s nya avtal om handelsprocedurer ska minska krångel i handeln. Det riktar sig till tullmyndigheter men även myndigheter som kontrollerar att växtskadegörare, djursjukdomar och livsmedelsrisker inte sprids med handeln berörs. Till viss del innebär avtalet att redan befintliga regler på området stärks, men en del principer och regler är helt nya. Nya bindande krav som rör SPS-åtgärder gäller till exempel administrativa förenklingar, mer öppenhet och information samt samarbete mellan myndigheterna vid gränsen.

Läs rapporten: New Trade Facilitation obligations in the SPS area

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies