Solvit-2015.jpg

Solvit 2015 - personnummer fortfarande i fokus

2016-06-02

Svårigheter för EU-medborgare att få ett personnummer har varit det enskilt största problemet bland de 200 ärenden som hanterades av Solvit Sverige under 2015. Det visar Solvits årsrapport som publiceras nu.

En stor del av Solvits arbete har under året ägnats åt ärenden som rör EU-medborgare och deras familjemedlemmars svårigheter att bli folkbokförda och få personnummer, ett problem som genererat många ärenden under de senaste åren. Till Solvit anmälde exempelvis en estnisk medborgare att han inte har kunnat få anställningskontrakt hos ett svenskt företag på grund av att han saknade personnummer samtidigt som han inte kunde få något personnummer utan att ha ett anställningskontrakt.

Solvit hjälper företag och privatpersoner som har fått problem när en myndighet hindrar deras fria rörlighet inom EU. Solvit analyserar om myndigheten har gjort rätt enligt EU-rätten. Ibland beror problemen på att myndigheten tillämpar EU-rätten på fel sätt. I andra fall att lagstiftningen i det aktuella landet strider mot EU-rätten.

- Problematiken kring personnummer har många sidor, men det grundläggande problemet är folkbokföringslagens krav på ett års vistelse som krockar med rättigheten att flytta till och uppehålla sig i landet. Det innebär att du till exempel får problem om du har ett anställningskontrakt på mindre tid än ett år. Detsamma gäller arbetssökande, studenter och en rad andra som av olika skäl inte kan visa att de kommer att vistas här under ett års tid framöver. Dessa personer kan inte utnyttja sin rätt till fri rörlighet fullt ut, säger Lena Nordquist, samordnare av Solvit Sverige.

Att Solvit har ett lågt antal ärenden anmälda av företag kan ses om ett problem såtillvida att det sannolikt inte beror på att företagen inte upplever några problem på den inre marknaden utan snarare på att de inte vet att de kan få gratis hjälp i dessa fall. Företag som vänt sig till Solvit har exempelvis kunnat få hjälp med att få ut data från myndigheter som varit nödvändig för dess verksamhet eller hjälp med att undkomma felaktiga böter.

Mer information

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies