falt.jpg

Ryssland närmare medlemskap i WTO

2011-11-14

Samtliga hinder mot Rysslands anslutning till WTO förefaller vara undanröjda. WTO:s ministerkonferens väntas i december godkänna ett ryskt inträde, som i så fall skulle kunna ske under 2012.

Arbetsgruppen för Rysslands inträde i Världshandelsorganisationen (WTO) antog den 10 november ett paket med anslutningsvillkor, vilket innebär slutet på förhandlingar som har pågått sedan 1995. Överenskommelsen innebär dels att Ryssland åtar sig att tillämpa WTO:s avtal, dels avsevärda lättnader av landets handelsrestriktioner. För WTO:s medlemmar kommer det sammantaget innebära ett avsevärt förenklat marknadstillträde i Ryssland. Bland annat kommer såväl importtullarna som exportrestriktioner sänkas till nivåer långt under vad som tillämpas idag.

Utanför varuhandelsområdet kommer betydelsefulla begränsningar av utländska aktörers möjligheter att investera och etablera sig i Ryssland undanröjas. Vidare väntas Ryssland ansluta sig till GPA, WTO:s plurilaterala avtal om offentlig upphandling.

Genom beslutet om paketet med anslutningsvillkor rekommenderar arbetsgruppens WTO:s Ministerkonferens att vid sitt åttonde möte 15-17 december godkänna Ryssland som medlem. Förutsatt att ministerkonferensen godkänner Ryssland som medlem i december måste Ryssland ratificera villkoren senast 15 juni 2012. Landet blir sedan medlem i WTO 30 dagar efter att man notifierat WTO-sekretariatet.

Ryssland är Sveriges 14:e största exportmarknad och under 2010 exporterade Sverige varor för 20,9 miljarder kronor till Ryssland. På importsidan är Ryssland vårt sjunde största leverantörsland, med en import 2010 på 50,8 miljarder kronor.

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies