Ryssland_medlem_WTO.jpg

Rysslands WTO-inträde ger företag möjlighet att öka virkesimporten

2012-05-25

Villkoren för svenska företag att köpa virke från Ryssland kommer vid det ryska WTO- inträdet att förbättras. Förbättringarna ger företagen möjligheter att öka virkesimporten från Ryssland. Företagen köper främst björk från Ryssland. För gran och tall byggs ett kvotsystem med lägre ryska exporttullar upp.

Höga exporttullar på virke som Ryssland införde 2007 har lett till att virkesimporten från Ryssland till Sverige och EU har minskat kraftigt. De ryska exporttullarna ligger idag på 25 procent för de flesta träslag.
Efter Rysslands WTO-inträde kommer de ryska exporttullarna för björk att ligga på 7 procent medan de för asp kommer att uppgå till 5 procent . För ek kommer de att ligga på 20 procent.

För gran och tall kommer lägre ryska exporttullar på 13 respektive 15 procent att gälla inom ramen för särskilda exporttullkvoter. EU har en egen kvot. Kvoterna innebär att lägre tullar för en viss bestämd kvantitet.

Fördelningen av EU:s kvoter sker i EU. För att få del av de lägre ryska exporttullarna för gran och tall måste företagen ansöka om detta. Ansökan görs i Sverige till Kommerskollegium. Mer information kommer framöver att läggas ut på Kommerskollegiums webbplats.

Mer information

Läs Kommerskollegiums PM: Rysslands WTO-inträde: exporttullarna för virke (PDF)

Läs Kommissionen utkast till förordning om hur de ryska kvoterna ska fördelas (PDF) (eng) som antogs den 16 maj och som beräknas publiceras i mitten av juni

Läs protokollet mellan EU och Ryssland (PDF) om hur virkeskvoterna ska administreras

Ansök om status som traditionell importör senast 3 juli 2012.

Frågor besvaras av Ulf Eriksson, Kommerskollegium
E-post: ulf.er...@kommers.se
Tel: 08-690 48 79

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies