Ryssland_medlem_WTO.jpg

Ryssland välkomnas
som medlem i WTO

2011-12-16

På världshandelsorganisationen WTO:s pågående ministerkonferens beslutade medlemmarna idag enhälligt att välkomna Ryssland som medlem. Efter intern rysk beredning väntas medlemskapet träda ikraft under sommaren 2012, nitton år efter att förhandlingarna inleddes. WTO-medlemskapet skapar lättnader och ökad förutsägbarhet för handeln på en rad områden. Sammantaget innebär det att Ryssland påtagligt öppnar sig för handel med omvärlden.

I och med WTO-medlemskapet inlemmas nu Ryssland i ett regelstyrt och förhandlingsorienterat system som begränsar möjligheten till ensidiga åtgärder som kan störa handeln. En nivå av öppenhet i förhållande till omvärlden säkerställs dessutom genom att landet förbinder sig att inte tillämpa tull- och exportskatter över specifikt angivna nivåer. Vidare försäkrar Ryssland på en rad områden öppenhet och åtar sig att inte diskriminera utländska produkter och aktörer.


Frågor besvaras av:

Niels Krabbe, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 07
E-post: niels....@kommers.se

Johanna Heden, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 41
E-post: johanna...@kommers.se

 

Läs mer
Effekterna av Rysslands WTO-medlemskap för omvärlden och för Sverige

Världshandelsorganisationen WTO (World Trade Organization)

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies