Handskak3.jpg

Ryssland ny medlem i Informationsteknikavtalet (ITA)

2013-09-20

Den 13 september blev Ryssland medlem i WTO:s Informationsteknikavtal (ITA). Det betyder att importen av vissa IT-produkter (till exempel datorer, halvledare och utrustning för telekommunikation) till Ryssland blir tullfri. Rysslands inträde i ITA förbättrar tillträdet på den ryska marknaden och skapar förutsättningar för nya affärsmöjligheter för svenska företag.

Informations- och kommunikationsteknologi är en viktig sektor för Sveriges ekonomi och handel. Sverige exporterar främst apparater och annan telekommunikationsutrustning till Ryssland. Under 2008-2012 stod exporten av dessa produkter för cirka 16 procent av den svenska exporten till Ryssland. År 2012 uppgick exporten till 2 386 miljoner kronor.

 

Mer information

Frågor om ITA eller om Rysslands anslutning till WTO besvaras av
Anamaria Deliu, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 13 E-post: anamari...@kommers.se

För statistik om handeln mellan Sverige och Ryssland, se Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad

Läs mer om ITA på WTO:s webbplats

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies