containers.jpg

Ryssland inför utvidgat importstopp för livsmedel från EU

2014-10-24

Den 21 oktober införde Ryssland ytterligare förbud för import av livsmedel från EU. Nya produktgrupper som drabbas är biprodukter från nötkreatur och svin, fin- och grovmalet mjöl av kött eller köttbiprodukter för livsmedelsändamål, samt fett från nötkreatur och andra djur.

Därmed utökas omfattningen av de åtgärder som Ryssland redan infört mot import av livsmedel från EU. Det var den 7 augusti i år som Ryssland senast införde ett importförbud, och då för kött, mejeriprodukter, frukter och grönsaker samt livsmedelsberedningar från EU, USA, Kanada, Norge och Australien.

Den centrala ryska myndigheten för veterinära och sanitära frågor meddelar att dessa produkter stoppas med anledning av att man funnit förbjudna och skadliga ämnen i dem vid ett flertal kontroller. Ett sådant importstopp måste dock vila på vetenskaplig grund, enligt WTO:s regelverk för sanitära och fytosanitära åtgärder. Tillfälliga åtgärder får endast upprätthållas om vetenskapliga bevis saknas och om det importerande landet aktivt söker mer information.

De ryska besluten om importförbud är en reaktion på de ekonomiska sanktioner som EU med flera länder har infört mot Ryssland. Motiveringen för det ryska importförbudet från augusti i år är att det ska garantera den nationella säkerheten. Värdet av den svenska exporten av de drabbade produkterna till följd av just det importförbudet var drygt 100 miljoner kronor under 2013.

Tidigare i år inledde EU en tvist mot Ryssland gällande det ryska importstoppet för grisköttsprodukter och levande gris, den så kallade ”gristvisten”. Efter flera försök att lösa handelsdispyten bilateralt begärde EU den 22 juli för andra gången att en WTO-panel skulle tillsättas, då Ryssland emotsatt sig den första begäran i april.

Bakgrunden är att Ryssland i januari 2014 stoppade importen av grisköttsprodukter och levande gris från hela EU, trots att det strider mot WTO:s regler om att import bara ska stoppas från sjukdomsdrabbade områden då dessa kan avgränsas på ett säkert sätt, ett spårbarhetssystem finns, och kontroll- och bekämpningsåtgärder sätts in (s.k. regionalisering). Upprinnelsen och den av Ryssland angivna orsaken är att två döda vildsvin i början av året diagnosticerades med afrikansk svinpest (ASF) i Litauen, nära gränsen till Vitryssland. Ytterligare några fall har sedan dess identifierats i Polen och Lettland.

EU:s grisproducenter drabbas hårt då 25 procent av exporten av grisköttsprodukter tidigare gick till Ryssland.

Frågor besvaras av:

Sun Biney
Tel: 08-690 48 23
E-post: sun.b...@kommers.se       

Kristina Olofsson
Tel: 08-690 48 83
E-post: kristina....@kommers.se                  

Mer information

Läs listan över produkter som är förbjudna att exportera till Ryssland sedan augusti 2014

 

 

 


Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies