delningsekonomin.jpg

Reglering av delningsekonomin fokus i EU:s nya inremarknadsstrategi

2015-10-29

I veckan presenterade Europeiska kommissionen en ny inremarknadsstrategi. Ett av de områden som Kommissionen tittat närmare på i strategin är den så kallade delningsekonomin. De föreslår bland annat att en europeisk agenda för delningsekonomin ska tas fram. Kommerskollegiums fokus ligger på frågan kring en eventuell reglering av delningsekonomin.

Fenomenet delningsekonomi handlar om att dela med sig och att samarbeta med hjälp av digitala plattformar och det diskuteras flitigt just nu. På engelska används uttryck som ”sharing economy” eller ”collaborative economy. Välkända tjänster är exempelvis Airbnb, Uber och BlaBlaCar, men antalet tjänster som erbjuds är stort och ökar ständigt.

Det har under en längre tid pågått en debatt kring den här typen av tjänster. Vissa av dem är kontroversiella och har lett till protester och ageranden av olika slag från lagstiftare i vissa länder. Detta har i sin tur satt fokus på om delningsekonomin måste regleras och om det i så fall bör ske på EU-nivå.

Delningsekonomi är ett mycket brett koncept vilket gör det mycket svårt att reglera fenomenet som sådant. Därför är Kommerskollegiums ståndpunkt att eventuella problem istället bör hanteras i den sektor problemet uppstår eller i samband med den specifika typ av tjänst som problemet rör. Eventuell lagstiftning måste vara flexibel för att kunna hantera marknadens utveckling och det är viktigt att åtgärder inte påverkar innovationsbenägenheten negativt och inte heller spiller över på andra sektorer och tjänster och skapar oönskade effekter där.

I syfte att dels bringa klarhet i vad delningsekonomin faktiskt är (och kan bli) och dels diskutera just reglering av den, anordnade Kommerskollegium, Utrikesdepartementet och Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen ett seminarium i Bryssel den 12 oktober.

Både möjligheter och utmaningar för delningsekonomin diskuterades. Talarna och paneldeltagarna bestod bland annat av forskare, företag inom delningsekonomin och företrädare för offentlig sektor. Flera av deltagarna, som hade olika utgångspunkter, var överens om att det finns stor potential i delningsekonomin men att ny lagstiftning troligtvis inte är nödvändig i nuläget.


Mer information


Läs om EU-kommissionens nya inremarknadsstrategi

Läs Kommerskollegiums analys "Online Trade – Offline Rules" 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies