CETA-analys.jpg

Regeringsuppdrag till kollegiet att analysera CETA

2017-01-04

Kommerskollegium har fått i uppdrag av regeringen att göra en analys av CETA, frihandelsavtalet mellan EU, dess medlemsstater och Kanada. I uppdraget ingår att analysera bestämmelser om investeringsskydd och domstolslösningen (Investment Court System, ICS), offentlig upphandling, miljö- och hälsorelaterade frågor, tjänstehandel samt forumet för regleringssamarbete. Kollegiet kommer att samråda med berörda myndigheter och redovisa uppdraget senast den 1 maj 2017.

Europeiska unionens råd beslutade den 28 oktober 2016 att underteckna och provisoriskt tillämpa frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. I samband med besluten antogs ett klargörande tolkningsinstrument samt ett antal ensidiga deklarationer. CETA, (Comprehensive Economic and Trade Agreement), undertecknades den 30 oktober 2016 av EU, dess medlemsstater och Kanada. Kollegiet har redan i ett tidigare uppdrag analyserat vissa aspekter av CETA:s eventuella effekter på miljön, människors och djurs hälsa och demokratiskt beslutsfattande. Det nya uppdraget kommer att fördjupa denna tidigare analys.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies