Protectionism21st.jpg

Protektionismens utveckling under
2000-talet granskas i ny rapport

2016-05-03

I Kommerskollegiums nya rapport Protectionism in the 21st century sammanfattas olika ansträngningar för att övervaka protektionismen under 2000-talet. Viktiga trender analyseras, inklusive den övergripande frågan om protektionismen ökar eller minskar.

I utredningen tillämpas en helhetssyn på protektionism som omfattar hinder för handel med varor, tjänster, investeringar, personrörlighet och dataflöden. Förhoppningen är att den ska kunna bidra till en tydligare bild av läget och därmed skapa bättre förutsättningar för att vidta åtgärder för att motverka protektionism.

Rapporten är en del en ett bredare uppdrag från regeringen att kartlägga handelshinder som svenska företag möter på världsmarknaden.

Utredningen ska ses mot bakgrund att G20-länderna åtog sig att avvisa protektionism och att inte införa nya handelshinder när den globala finanskrisen bröt ut 2008. För att granska efterlevnaden av åtagandet upprättade WTO, OECD och Världsbanken olika övervakningsinstrument. Även ett icke-statligt initiativ såsom Global Trade Alert, lanserades med ett liknade syfte.


Mer information


Läs rapporten Protectionism in the 21st century

För frågor om rapporten kontakta:

Per Altenberg
Tel: 08-690 49 26
E-post: per.alt...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies