Fri-rorlighet.jpg

Praktisk information om personrörlighet nu på kommers.se

2014-12-04

Nu finns praktisk information för EU-medborgare kring frågor som rör personrörlighet samlad här på kommers.se. Tonvikten ligger på specifika problem som uppstår i Sverige, bland annat på grund av den utbredda användningen av personnummer.

Gå direkt till: Information för EU-medborgare 

In English: EU Citizens

EU-medborgare som kommer till Sverige har ofta svårt att få en samlad bild av vilka myndigheter de behöver kontakta. Det står klart efter det att Kommerskollegium kartlagt de problem som EU-medborgare stöter på i Sverige.

- Flera myndighetswebbar ger olika pusselbitar på var sitt håll. Vissa bitar saknas. Därför vill vi komplettera informationen, säger Ilja Tykesson, utredare vid Kommerskollegium.

Kommerskollegiums information har fokus på juridiken som reglerar EU-medborgares rättigheter – både EU-rätten och svensk lag.

- Det handlar exempelvis om rätten till studier i svenska för invandrare eller sjukvård, säger Ilja Tykesson.

Det finns också flera exempel beskrivna på de problem som EU-medborgare stöter på i Sverige då de inte ännu har fått ett personnummer.

- Det kan vara problem med att öppna ett bankkonto eller sätta barnen i skolan. Vi ger tips på hur man kan gå tillväga i sådana situationer, säger Ilja Tykesson.

Den samlade informationen utgår från problem som EU-medborgare har rapporterat till Kommerskollegiums Solvitcenter. Solvit hjälper privatpersoner och företag som stöter på hinder hos myndigheter inom EU. Solvits jurister granskar myndighetsbesluten för att se om de är förenliga med EU:s regler om den fria rörligheten.

Gå till Kommerskollegiums information för EU-medborgare

In English: EU Citizens

Frågor besvaras av Ilja Tykesson, Kommerskollegium
Tel: 08-690 4946
E-post: ilja.ty...@kommers.se

Mer information

Läs Kommerskollegiums rapport:
Att flytta till Sverige - hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare

Har du stött på problem med en myndighet som hindrar din fria rörlighet inom EU? Få kostnadsfri hjälp av Solvit

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies