Statistik.gif

Positiva ekonomiska effekter av ett frihandelsavtal mellan EU och USA

2012-11-08

Kommerskollegium har med hjälp av en ekonomisk simuleringsmodell tittat på vilka möjliga effekter på handeln ett frihandelsavtal skulle kunna ha på EU och USA.

De största vinsterna med ett avtal ligger som väntat i att åtgärda hinder som uppstår på grund av skillnader mellan regelverk och standarder eller till följd av tekniska krav, så kallade icke-tariffära handelshinder. Resultaten från simuleringen indikerar positiva effekter på handeln för såväl EU som USA. De välfärdseffekter som simuleringen också visar är små men positiva och beror framför allt på effekter av de egna liberaliseringarna.

Mer information:

Frågor besvaras av Susanna Kinnman, Kommerskollegium
E-post: susanna....@kommers.se
Tel: 08-690 48 16

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies