SFI-enkat.jpg

Positiv bild när svenska kommuner tillfrågades om EU-medborgares tillgång till SFI i Sverige

2016-12-21

EU-medborgares tillgång till SFI i Sverige är god visar en ny enkätundersökning från Kommerskollegium.

Att läsa svenska för invandrare (SFI) är en rättighet som tillkommer EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige. Kommerskollegium har genom sin SOLVIT-funktion tagit emot ett antal ärenden där EU-medborgare i olika kommuner nekats att läsa SFI med hänvisning till att de inte varit folkbokförda och saknade personnummer. Kommerskollegium vände sig därför till Sveriges samtliga 290 kommuner för att informera dem om att krav på EU-medborgares folkbokföring och personnummer för att få läsa SFI strider mot EU-rätten och för att fråga huruvida sådana krav ställdes i kommunerna.

Resultatet av enkäten var positivt: 87 procent av de kommuner som svarade ställer inte de otillåtna kraven, däribland de tre största kommunerna – Stockholm, Göteborg och Malmö. Svaren ger alltså en positiv bild när det gäller EU-medborgares tillgång till SFI i Sverige och då särskilt bland de större och mer tätbefolkade kommunerna där svarsfrekvensen var högst.


Mer information

Läs analysen här: Analys av enkät om krav på personnummer för att studera SFI

När det gäller frågor av EU-rättslig karaktär kan kommunerna få stöd av Kommerskollegium som har en särskild helpdesk för myndigheter och kommuner – Euhel...@kommers.se

Läs mer om SOLVIT här

För frågor om undersökningen kontakta: Lena Nordqvist lena.no...@kommers.se  08-690 49 37

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies