inre_marknad_stjarnor.jpg

Personrörlighet i fokus

2013-04-29

Det ska vara enkelt för EU-medborgare att resa, bo och arbeta inom EU. Men många stöter ändå på problem. Under 2012 tog Solvit Sverige emot 158 anmälningar om problem från både företag och privatpersoner. Svårigheten att få ett personnummer är ett stort problem för EU-medborgare i Sverige.

Det är till största delen privatpersoner som vänder sig till Solvit. Av de totalt 158 problem som anmäldes till Solvit under 2012, rörde 103 fri rörlighet för personer, 28 varurörlighet, 19 tjänsterörlighet och 8 fri rörlighet för kapital. Andelen varuärenden minskade betydligt samtidigt som antalet ärenden som rör fri rörlighet för personer ökade kraftigt. En anledning till ökningen är att allt fler anmälde problem med att få svenskt personnummer. Detta hamnade därför i fokus hos Solvit under året.

Redan under 2011 började Solvit Sverige få in ärenden från privatpersoner som inte fick ett svenskt personnummer och antalet har sedan ökat stadigt. För att få ett personnummer måste man bli folkbokförd, något som kräver att man bo i Sverige minst ett år. Detta krav kan vara svårt att förena med EU-medborgares rätt att röra sig fritt inom EU. Vissa förändringar har dock skett när det gäller svenska myndigheters bedömning på området vilket lett till att några av de som vänt sig till Solvit har kunnat få ett personnummer. De flesta ärendena har dock förblivit olösta och personnummerfrågan kommer därför fortsätta bevakas av Solvit vid Kommerskollegium.

- Med anledning av att det är så många som inte får ett personnummer och därmed får så stora svårigheter att bo, studera och arbeta i Sverige, planerar vi att göra en särskild utredning om hur det svenska bosättningsbegreppet förhåller sig till EU-rätten, säger Sofia Råsmar, utredare vid Solvit.

Antalet varurelaterade ärenden har åter minskat efter en ökning under 2011. Produkter som godkänts och säljs lagligt i ett medlemsland ska också fritt kunna säljas i övriga medlemsländer. Trots det stöter många företag på krav från nationella myndigheter på förnyade provningar och kontroller. Då kan det vara relevant för företagen att anmäla dessa hinder till Solvit, som utreder om myndigheterna har rätt att ställa sådana krav.

- Anmälningarna gör att vi får bättre kännedom om vilka hinder som fortfarande kvarstår att lösa, vilket i förlängningen kan hjälpa ännu fler företag, säger Lena Engvers vid Solvit.
Antalet ärenden som rör fri rörlighet för tjänster nästan fördubblades under 2012 jämfört med föregående år. Här har problemen bland annat handlat om att företag har nekats möjligheten att registrera en så kallad toppdomän i ett annat land än där företaget är etablerat.

Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi vars uppdrag är att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten att fritt bo, arbeta, studera, exportera eller importera varor, erbjuda tjänster eller etablera sig i vilket EU-land som helst. Företag och privatpersoner som stöter på sådana problem, orsakade av en myndighet, får avgiftsfri hjälp av Solvit. Det finns ett Solvit-center i varje EU-land samt i Norge, Island och Liechtenstein. I Sverige finns Solvitcentret på Kommerskollegium.

Mer information:

Frågor om Solvit besvaras av Sofia Råsmar , Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 43
E-post: sofia....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies