passlagen-1-juli-2015.jpg

Personnummer fortfarande viktigaste SOLVIT-frågan

2017-06-21

SOLVIT:s arbete med att underlätta för den fria rörligheten på EU:s inre marknad har även under 2016 präglats av svårigheter för EU-medborgare att få personnummer. Detta och andra exempel på hinder som personer och företag stött på återfinns i årsrapporten för SOLVIT som publiceras idag.

Liksom tidigare år har SOLVIT under 2016 tagit emot ett flertal ärenden från personer med svårigheter att bli folkbokförda och få personnummer. Det handlar ofta om att dessa personer inte kan visa att de kommer att stanna i Sverige i minst ett år, men också om allt för högt ställda krav på sjukförsäkring från Skatteverkets sida. Till exempel drabbades två studerande från Finland respektive Frankrike då de inte kunde hitta någon privat sjukförsäkring som uppfyllde Skatteverkets krav och följaktligen inte kunde bli folkbokförda.

SOLVIT hjälper företag och privatpersoner som har fått problem när en myndighet hindrar deras fria rörlighet inom EU. SOLVIT analyserar om myndigheten har gjort rätt enligt EU-rätten - ibland beror problemen på att myndigheten tillämpar EU-rätten på fel sätt, i andra fall att lagstiftningen i det aktuella landet strider mot EU-rätten.

- I de fall där det handlar om en felaktig lagstiftning har SOLVIT möjlighet att lyfta problemet till den nivå där en förändring kan ske. Det är ett viktigt mervärde eftersom en sådan förändring kan förbättra rörligheten generellt och inte bara i det enskilda fallet, säger Lena Nordquist, samordnare av SOLVIT Sverige.

SOLVIT är ett viktigt verktyg som dagligen verkar för att medborgare och företag ska få ut mesta möjliga av den inre marknaden. SOLVIT fungerar också som en källa till information om hur den inre marknaden fungerar och vilka problem som behöver uppmärksammas. I de ärenden där SOLVIT inte lyckas lösa problemen kan EU-kommissionen som initierat verktyget driva ärenden vidare.

Även om de flesta ärenden som SOLVIT hanterar handlar om personers fria rörlighet kan SOLVIT vara till stor hjälp också för företag som snabbt och kostnadsfritt vill komma tillrätta med hinder de stöter på när de verkar på den inre marknaden.

Ladda ner eller beställ rapporten: SOLVIT Sverige 2016

Frågor besvaras av Lena Nordquist
E-post: lena.no...@kommers.se  
Tel: 08-690 49 37

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies