pernilla_tragardh_445x218.jpg

Pernilla Trägårdh vikarierande generaldirektör för Kommerskollegium

2019-11-05

Pernilla Trägårdh, ställföreträdande generaldirektör samt chef för Enheten för WTO och utvecklingssamarbete vid Kommerskollegium, har utsetts av regeringen till vikarierande gd och chef för myndigheten.

Pernilla Trägårdh har arbetat som enhetschef på Kommerskollegium sedan november 2018. Hon har tidigare varit chef vid Statistiska centralbyrån och Sveriges Radio samt arbetat för Sida, både i Sverige och internationellt.

Vikariatet gäller från och med den 1 november 2019 till dess att ny generaldirektör anställs. Kommerskollegiums tidigare generaldirektör, Anna Stellinger, slutade den 31 oktober 2019.

Mer information

Regeringens pressmeddelande om vikarierande generaldirektör för Kommerskollegium

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies