inre_marknad_stjarnor.jpg

Påverka reglerna för köp på internet

2015-07-17

Vilka avtalsregler anser du ska gälla för köp via internet när säljaren finns i ett annat EU-land? Nu har företag, organisationer och privatpersoner möjlighet att komma in med synpunkter direkt till EU-kommissionen. Därefter väntas EU-kommissionen arbeta fram ett förslag på regler.

E-handeln fortsätter att öka men handeln mellan länderna i EU är fortfarande ganska liten i jämförelse med handeln inom länderna. En av orsakerna till det är att medlemsländernas avtalsregler i vissa avseenden skiljer sig åt. Skillnaderna kan leda till att företag inte vill sälja till andra länder och att konsumenterna inte vill köpa från andra länder. Detta hinder mot gränsöverskridande e-handel har påtalats av många under en längre tid, senast av EU-kommissionen i den strategi för den digitala inre marknaden som släpptes i maj. Enligt strategin ska kommissionen föreslå regler om avtalsregler som underlättar gränsöverskridanden köp via internet.

Nu har kommissionen inlett ett så kallat samråd för att få in åsikter från medborgare, företag och organisationer. Samrådet består av ett digitalt frågeformulär om avtalsregler för köp av fysiska varor och digitala produkter och tjänster (till exempel e-böcker och streamingtjänster) via Internet. Senast den 3 september ska den som vill vara med och påverka ha besvarat kommissionens frågeformulär.

Du hittar mer information om samrådet och frågeformuläret här

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies