fartyg_flygplan.jpg

Påverka nya ansökningar om tullfria varor

2015-10-09

Nu är listan med varor som omfattas av ansökningar om tullbefrielser och tullkvoter från och med den 1 juli 2016 publicerade. Du kan lämna invändningar mot ansökningarna till Kommerskollegium.

Senast den 9 december 2015 kan du lämna in en skriftlig invändning mot en ansökan om tullbefrielse av en viss vara. Du kan invända om du tillverkar samma vara som är föremål för en ansökan om tullbefrielse och din produktion skulle påverkas negativt om ansökan beviljas. Även det omvända gäller – andra företag kan alltså invända mot din ansökan. En invändning kan leda till att tullbefrielsen stoppas.

För att kunna invända mot en ansökan måste du kunna visa att du tillverkar identiska eller likvärdiga varor eller ersättningsvaror. Du kommer att behöva ge det ansökande företaget ett varuprov för att visa att din vara kan ersätta den aktuella varan. Diskussioner mellan dig och det ansökande företaget måste ske för att reda ut frågan.

Om ett företag invänder mot din ansökan måste du kontakta det invändande företaget för att ta reda på om varorna är likvärdiga. Om invändningen inte dras tillbaka kommer din ansökan inte att beviljas.

Via länken nedan kan du söka fram vilka varor som omfattas av ansökningar om tullbefrielser och tullkvoter som ska träda i kraft den 1 juli 2016. Du får fram vilka varor som omfattas genom att ange det kapitel varorna tillhör i den kombinerade nomenklaturen. Observera att informationen endast finns på engelska.

Varor som kan bli tullfria den 1 juli 2016

Om du anser att du tillverkar någon av dessa varor och att en tullfri import negativt skulle påverka dig som producent kontakta Camilla Östlund, Kommerskollegium, senast den 9 december 2015.

Camilla Östlund
Tel: 08-690 48 16
E-post: camilla....@kommers.se

Mer information

Läs mer om tullbefrielser och tullkvoter

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies